Konkurs - środki czystości

Szpital Powiatowy w Sławnie ogłasza konkurs ofert na dostarczanie środków czystości.

Informację na temat konkursu: bip.szpital-slawno.pl

 
Lekarz Reumatolog - Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Leczniczej

Szpital Powiatowy w Sławnie

ZATRUDNI LEKARZA REUMATOLOGA. Miejsce pracy: Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Leczniczej. Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia uczelni
 • prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • dyplom uzyskania specjalizacji z reumatologii

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Lekarz Ginekolog - Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Szpital Powiatowy w Sławnie
ZATRUDNI LEKARZA GINEKOLOGA  Miejsce pracy: Oddział Ginekologiczno-Położniczy Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia uczelni
 • prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • dyplom uzyskania specjalizacji z położnictwa i ginekologii

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sławnie

Pobierz ogłoszenie o konkursie, plik z rozszerzeniem PDF o wielkości 1,27MB, nowe okno

 
Rejestracja

Informujemy, że rejestracja do poradni specjalistycznych Szpitala Powiatowego w Sławnie odbywa się w Rejestracji Ogólnej(budynek naprzeciwko głównego wejścia do szpitala, była dyspozytornia Pogotowia), pod numerami telefonów 598106340 lub 598106307 w godzinach od 09:00 do 14:00 oraz pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jednocześnie informujemy, że pacjenci posiadający skierowanie do lekarza specjalisty w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej lub też do szpitala, zapisując się w kolejce oczekujących na udzielnie świadczenia zdrowotnego zobowiązani są do dostarczenia w ciągu 14 dni oryginału skierowania. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących. Oryginał skierowania pacjent może dostarczyć: osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą

 
Fundusz prewencyjny PZU Życie SA - dofinansowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że dzięki staraniom dyrekcji Szpital Powiatowy w Sławnie w ramach Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA otrzymał dofinansowanie na zakup specjalistycznego łóżka na oddział intensywnej opieki medycznej. Wartość dofinansowania wyniesie 12 000 zł.

Dziękujemy

 
Dzień wolny od pracy

Uprzejmie informujemy, iż dzień 14 sierpnia  2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Szpitalu Powiatowym w Sławnie w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 roku.

W dniu tym Szpital pracuje jak w soboty, niedziele i święta.

 
Konkurs ofert na teleradiologie - BIP

Informację o konkursie na stronie www.bip.szpital-slawno.pl.

 
Informacja - Poardnia Endoskopii

Informujemy, że dnia 8 czerwca 2015 roku Poradnia Endoskopii będzie nieczynna.

Przepraszamy!!!

 
Konkurs ofert w zakresie konsultacji specjalistycznych

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie
ul. 1-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno
ogłasza

konkurs ofert na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym

w Sławnie w zakresie konsultacji specjalistycznych jak niżej:

 1. A. Okulistycznych
 2. B. Psychologicznych

przeprowadzonych u pacjentów  hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert, warunki konkursu, formularz ofertowy, wzór umowy udostępnione są w Dziale zamówień publicznych Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 w godzinach od 08:00 do 14:00 , oraz na stronie internetowej www.szpital-slawno.pl

Informacji można uzyskać również pod Nr telefonu 59 810 -63-02;

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć opisem „ Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie konsultacji specjalistycznych: usługi  okulistyczne/ usługi psychologiczne

do dnia 08 kwietnia 2015 roku do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala.

 

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 08 kwietnia 2015 roku godz. 10:00

Dział Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala, natomiast wybrani oferenci zostaną powiadomieni o terminie zawarcia umowy na piśmie lub telefonicznie.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

Do pobrania

Regulamin | Warunki | Oferta | Umowa | Wynik

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie
ul. 1-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym

w Sławnie w zakresie konsultacji specjalistycznych jak niżej:

A. Okulistycznych

B. Psychologicznych

przeprowadzonych u pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert, warunki konkursu, formularz ofertowy, wzór umowy udostępnione są w Dziale zamówień publicznych Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 w godzinach od 08:00 do 14:00 , oraz na stronie internetowej www.bip.szpital-slawno.pl

Informacji można uzyskać również pod Nr telefonu 59 810 -63-02;

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć opisem „ Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie konsultacji specjalistycznych: usługi okulistyczne/ usługi psychologiczne

do dnia 08 kwietnia 2015 roku do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 08 kwietnia 2015 roku godz. 10:00

Dział Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala, natomiast wybrani oferenci zostaną powiadomieni o terminie zawarcia umowy na piśmie lub telefonicznie.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie
ul. 1-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno
ogłasza

konkurs ofert na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym

w Sławnie w zakresie konsultacji specjalistycznych jak niżej:

 1. A. Okulistycznych
 2. B. Psychologicznych

przeprowadzonych u pacjentów  hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala

 

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert, warunki konkursu, formularz ofertowy, wzór umowy udostępnione są w Dziale zamówień publicznych Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 w godzinach od 08:00 do 14:00 , oraz na stronie internetowej www.bip.szpital-slawno.pl

 

Informacji można uzyskać również pod Nr telefonu 59 810 -63-02;

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć opisem „ Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie konsultacji specjalistycznych: usługi  okulistyczne/ usługi psychologiczne

do dnia 08 kwietnia 2015 roku do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala.

 

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 08 kwietnia 2015 roku godz. 10:00

Dział Zamówień Publicznych.

 

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala, natomiast wybrani oferenci zostaną powiadomieni o terminie zawarcia umowy na piśmie lub telefonicznie.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

 
Oferta pracy Poradnia Kardiologiczna

Szpital Powiatowy w Sławnie zatrudni lekarza na podstawie umowy cywilno-prawnej do pracy w poradni kardiologicznej.

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo
 • lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale kardiologicznym.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 598106321

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2