Sprzedaż samochodu Peugot Boxer

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno ogłasza licytację ustną na sprzedaż samochodu marki Peugot Boxer nr rejestracyjny ZSL J660 , rok produkcji 2000, moc silnika 70 kW, stan licznika 328 953, zarejestrowany jako samochód specjalny, cena wywoławcza 2500,00 zł, samochód bez ważnego przeglądu technicznego.

Licytacja odbędzie się w dniu 21.10.2016 roku o godzinie 900 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Sławnie, w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, II piętro sala konferencyjna.

Postąpienie wynosić będzie 100 zł.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej t.j. 250,00 zł należy wnieść w gotówce w dniu aukcji w kasie Szpitala Powiatowego w Sławnie  ul. I Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno, w godzinach 700-830.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone, a oferentowi którego oferta zostanie wybrana – zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

 1. żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej 
 2. wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy.

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od dnia aukcji – licytacji ustnej.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Samochód można oglądać w dniach 20-21.10.2016 roku w godzinach 800 – 1400 na terenie Szpitala Powiatowego w Sławnie  ul. I Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem szpitala, telefon 59 810 63 63.

 
Poradnia ginekologiczno-położnicza

Szpital Powiatowy w Sławnie informuje,

że od dnia 03-08-2016 w każdą środę od godziny 15:00 do 17:00  w Poradni Ginekologiczno-Położniczej  będzie przyjmować nowy lekarz specjalista ginekologii i położnictwa Pani Małgorzata Palicka-Cieminska.

 
Technik elektroradiolog

Szpital Powiatowy w Sławnie
ZATRUDNI TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGA Miejsce pracy: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Informatyk

Szpital Powiatowy w Sławnie
ZATRUDNI INFORMATYKA Miejsce pracy: SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE Praca na podstawie:  umowy o pracę

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności informatycznej

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Lekarz Chirurg

Szpital Powiatowy w Sławnie

ZATRUDNI LEKARZA CHIRURGA. Miejsce pracy: Oddział Chirurgiczno-Ortopedyczny. Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia uczelni
 • prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • dyplom uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Lekarzy internistów

Szpital Powiatowy w Sławnie

PILNIE ZATRUDNI LEKARZY INTERNISTÓW. Miejsce pracy: Oddział Chorób Wewnętrznych. Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia uczelni
 • prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • dyplom uzyskania specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Konserwator -elektryk

Elektryk

Szpital Powiatowy w Sławnie

Ilość stanowisk: 1

Wymagania wobec kandydata obejmują:

 • uprawnienia SEP do 1 kV

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • konserwacja i remonty instalacji elektrycznych
 • obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopie świadectw pracy
 • oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko, zgodnie z ustawą         z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)”.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia  16.06.2016r. na adres: Szpital Powiatowy w Sławnie, I Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno

DZIAŁ KADR

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu:
(59)  810 63 63

 
Konserwator - hydraulik

Hydraulik

Szpital Powiatowy w Sławnie

Ilość stanowisk: 1

Wymagania wobec kandydata obejmują:

 • uprawnienia do prac związanych z siecią hydrauliczną

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • konserwacja i remonty instalacji hydraulicznej
 • obsługa i konserwacja kotłów c.o.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopie świadectw pracy

•    oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko, zgodnie z ustawą         z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)”.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia  16.06.2016r. na adres: Szpital Powiatowy w Sławnie, I Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno

DZIAŁ KADR

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu:
(59)  810 63 63

 
Ogłoszenie

Szpital Powiatowy w Sławnie poszukuje podmiotu zapewniającego obsługę w zakresie:

 • obsługi wierzytelności
 • obsługi prawnej w pełnym zakresie
 • audytu finansowo-podatkowego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 810 63 21 oraz przesyłając zapytania na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Propozycje przyjmujemy w formie pisemnej, najpóźniej do dnia 25.05.2016r.

 
Lekarz Anestezjolog

Szpital Powiatowy w Sławnie

ZATRUDNI LEKARZA ANESTEZJOLOGA. Miejsce pracy: Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii. Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej - praca dyżurowa.

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia uczelni
 • prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • dyplom uzyskania specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Lekarz Reumatolog - Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Leczniczej

Szpital Powiatowy w Sławnie

ZATRUDNI LEKARZA REUMATOLOGA. Miejsce pracy: Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Leczniczej. Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia uczelni
 • prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • dyplom uzyskania specjalizacji z reumatologii

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3