Oferta pracy - specjalista geriatrii

Szpital Powiatowy w Sławnie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii lub lekarze internistę z rozpoczętą specjalizacją geriatryczną.

Oferujemy dobre wynagrodzenie oraz mieszkanie służbowe.

Więcej informacji w sekretariacie Szpitala, pod numerem telefonu 598106321 lub mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Konkurs ofert na teleradiologie - BIP

Informację o konkursie na stronie www.bip.szpital-slawno.pl.

 
Informacja - Poardnia Endoskopii

Informujemy, że dnia 8 czerwca 2015 roku Poradnia Endoskopii będzie nieczynna.

Przepraszamy!!!

 
Konkurs ofert w zakresie konsultacji specjalistycznych

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie
ul. 1-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno
ogłasza

konkurs ofert na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym

w Sławnie w zakresie konsultacji specjalistycznych jak niżej:

 1. A. Okulistycznych
 2. B. Psychologicznych

przeprowadzonych u pacjentów  hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert, warunki konkursu, formularz ofertowy, wzór umowy udostępnione są w Dziale zamówień publicznych Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 w godzinach od 08:00 do 14:00 , oraz na stronie internetowej www.szpital-slawno.pl

Informacji można uzyskać również pod Nr telefonu 59 810 -63-02;

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć opisem „ Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie konsultacji specjalistycznych: usługi  okulistyczne/ usługi psychologiczne

do dnia 08 kwietnia 2015 roku do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala.

 

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 08 kwietnia 2015 roku godz. 10:00

Dział Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala, natomiast wybrani oferenci zostaną powiadomieni o terminie zawarcia umowy na piśmie lub telefonicznie.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

Do pobrania

Regulamin | Warunki | Oferta | Umowa | Wynik

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie
ul. 1-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym

w Sławnie w zakresie konsultacji specjalistycznych jak niżej:

A. Okulistycznych

B. Psychologicznych

przeprowadzonych u pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert, warunki konkursu, formularz ofertowy, wzór umowy udostępnione są w Dziale zamówień publicznych Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 w godzinach od 08:00 do 14:00 , oraz na stronie internetowej www.bip.szpital-slawno.pl

Informacji można uzyskać również pod Nr telefonu 59 810 -63-02;

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć opisem „ Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie konsultacji specjalistycznych: usługi okulistyczne/ usługi psychologiczne

do dnia 08 kwietnia 2015 roku do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 08 kwietnia 2015 roku godz. 10:00

Dział Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala, natomiast wybrani oferenci zostaną powiadomieni o terminie zawarcia umowy na piśmie lub telefonicznie.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie
ul. 1-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno
ogłasza

konkurs ofert na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym

w Sławnie w zakresie konsultacji specjalistycznych jak niżej:

 1. A. Okulistycznych
 2. B. Psychologicznych

przeprowadzonych u pacjentów  hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala

 

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert, warunki konkursu, formularz ofertowy, wzór umowy udostępnione są w Dziale zamówień publicznych Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 w godzinach od 08:00 do 14:00 , oraz na stronie internetowej www.bip.szpital-slawno.pl

 

Informacji można uzyskać również pod Nr telefonu 59 810 -63-02;

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć opisem „ Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie konsultacji specjalistycznych: usługi  okulistyczne/ usługi psychologiczne

do dnia 08 kwietnia 2015 roku do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala.

 

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 08 kwietnia 2015 roku godz. 10:00

Dział Zamówień Publicznych.

 

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala, natomiast wybrani oferenci zostaną powiadomieni o terminie zawarcia umowy na piśmie lub telefonicznie.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

 
Oferta pracy Poradnia Kardiologiczna

Szpital Powiatowy w Sławnie zatrudni lekarza na podstawie umowy cywilno-prawnej do pracy w poradni kardiologicznej.

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo
 • lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale kardiologicznym.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 598106321

 
Informacja

SZANOWNI PACJENCI


Uprzejmie informujemy, że w każdą środę lekarz pediatra dyżurujący w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej dostępny jest w NZOZ Przychodnia Rodzinna w Darłowie przy ul. M.C. Skłodowskiej 32.

Telefon: 943144733 lub 505 725 624

 
Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna

Miło nam poinformować, że od dnia 01.06.2014 nocna i świąteczna pomoc lekarska świadczona będzie przez Szpital Powiatowy w Sławnie.

W powiecie sławieńskim uruchomione zostaną dwa punkty udzielania świadczeń:

 1. Szpital Powiatowy w Sławnie, I Pułku Ułanów 9, tel. 59 810 63 50, lek 512 617 031, pielęgniarka 505 725 836
 2. Punkt Medyczny (Szpitala Powiatowego w Sławnie),76-150 Darłowo, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 32, tel. 94 314 47 33, lekarz 505 725 624, pielęgniarka 609 572 999

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane - w celu sprawnego ich wykonania - przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ. Jeśli zajdzie potrzeba, lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

 • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18.


 
WOSP

Miło jest nam poinformować, że Szpital Powiatowy w Sławnie  otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny. Jest to:

 1. Bilirubinometr
 2. Inkubator zamknięty
 3. Kardiomonitor
 4. Lampa do fototerapii
 5. Stanowisko resuscytacyjne

Powyższy sprzęt został przeznaczony dla Oddziału Dziecięco- Noworodkowego Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Otrzymany sprzęt jest sprzętem wysokiej klasy, który stanowi nieocenioną pomoc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu leczenia i opieki nad małymi pacjentami zapewniając im przede wszystkim bezpieczeństwo w procesie diagnostyczno- leczniczym.

Szczególnie cennym darem jest stanowisko do resuscytacji noworodków Resuscitaire – nowej generacji wielofunkcyjna aparatura, wyposażona w dwa źródła światła, promiennik ciepła, ssak, dwa przenośne puls oksymetry Schillera oraz gazy oddechowe. Umożliwia ustawienie odpowiedniego ciśnienia i ilości mieszaniny tlenu i powietrza co jest niezbędne w procesie bezpiecznego, skutecznego leczenia dzieci z zaburzeniami oddychania po porodzie. W komplecie znajduje się resuscytator AMBU oraz waga elektroniczna.

W marcu personel lekarski i pielęgniarski pracujący w oddziale odbył szkolenie w zakresie obsługi nowej aparatury.

Dobrze wyposażone placówki stanowią dzisiaj gwarancję profesjonalnego świadczenia usług medycznych w opiece nad dzieckiem. 
ZIntegrowany Informator Pacjenta w Sławnie

ZIP

Informujemy, że w dniach 28-30 października 2013 mobilne stanowisko do zakładania kont w ZIP będzie w Sławnie. Po dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta zapraszamy wszystkich zainteresowanych do:

Starostwo Powiatowe w Sławnie

ul. Stefanii Sempołowskiej 2a

28 październik(poniedziałek) godz. 11-15

29 październik(wtorek) godz. 9:30-15

30 październik(środa) 9:30-15

Uwaga! Wszystkie zainteresowane osoby, które mają dostęp do Internetu, prosimy o wcześniejszą rejestrację w systemie ZIP! Zakładka Zarejestruj się w ZIP! jest dostępna na stronie głównej ZOW NFZ Wcześniejsza rejestracja nie jest warunkiem otrzymania loginu i hasła, ale znacznie przyśpiesza wydawanie danych dostępowych!
Wypełniony i zatwierdzony wniosek rejestrowy (nie trzeba go drukować) czeka w systemie do dnia osobistego odbioru loginu i hasła - wtedy należy mieć przy sobie dokument wskazany we wniosku (albo dowód osobisty, albo paszport).

Jak uzyskać konto w ZIP?

 • Do uzyskania konta w ZIP potrzebne są dane dostępowe, czyli login i hasło. Są one wydawane przez uprawnionych pracowników NFZ w siedzibie Oddziału w Szczecinie, delegaturze w Koszalinie, w punkcie obsługi w Pyrzycach, a także przy mobilnych stanowiskach ZIP!
  Uwaga! Wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej nie jest konieczna, ale znacznie przyspiesza zakładanie kont
 • Dane dostępowe są wydawane osobom pełnoletnim za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.
 • Konto w ZIP można założyć wyłącznie osobiście i tylko dla siebie.
 • Informacje na koncie w ZIP są dostępne w ciągu 24 godzin od aktywowania konta

Jakie są korzyści z posiadania konta w ZIP?
W każdej chwili, siedząc w domu przed komputerem:

 • możemy sprawdzić, czy system eWUŚ potwierdza w danym dniu nasze prawo do świadczeń.
 • mamy dostęp do własnej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ od 2008 roku
 • wiemy, gdzie i kiedy się leczyliśmy, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano, ile to kosztowało
 • możemy kontrolować, ile pieniędzy na nasze leczenie wydaje NFZ
 
Dotacje 2012

W 2012 roku Starostwo Powiatowe w Sławnie przekazało dla Szpitala Powiatowego w Sławnie dotację na zakup sprzętu medycznego. Ogólna suma dotacji w 2012 roku wyniosła: 182617,10 zł 
W ramach przyznanej dotacji Szpital  został wyposażony sprzęt medyczny:

 1. Videogastroskop za kwotę 33900,00 zł

2. Aparat elektrochirurgiczny Spectrum o wartości 68749,02 zł

3. Kardiotokograf o wartości 12187,80 zł

4. Zestaw narzędzi ortopedycznych(wiertarka ortopedyczna, piła oscylacyjna, oprzyrządowanie) o wartości 67780,30 zł.

 
Poradnia rehabilitacyjna otwarta

Informujemy, że przy Poradni Ortopedycznej Szpital Powiatowy w Sławnie uruchomił  Poradnię Rehabilitacyjną dla pacjentów  ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub od innych specjalistów.

Poradnia jest otwarta w każdy wtorek i czwartek  w godz. d 16.00  do 18.00.

Rejestracja  odbywa się osobiście w godzinach pracy Poradni, można również rejestrować się telefonicznie pod nr 59 810 63 50.

Pacjentów przyjmuje lekarz Jacek Szostakowski.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2